Munkavédelem

Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás
Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás

Az Éger Munkavédelmi Iroda célja levenni a munkáltatók – legyen az induló, vagy már működő vállalkozás - válláról a munkavédelmi feladatokat.

Vállalunk egyszeri megbízásokat vagy szerződés alapján teljes körű és folyamatos munkavédelmi, munkaegészségügyi szolgáltatást nyújtunk. Kockázatelemzési dokumentációt adunk ki, gondoskodunk a kockázatelemzés rendszeres felülvizsgálatáról. Munkahelyi és környezeti zajmérést, rezgésmérést és egyéb expozíciós vizsgálatokat végzünk. Kialakítjuk és fenntartjuk a Legionella kontroll, HACCP üzemeltetési rendszereket, munkahelyek és magánszemélyek villamos hálózatának, villámvédelmének kötelező vizsgálatait, minősítését elvégezzük. Szakértői jegyzőkönyveket, az elvégzett műszaki méréseinkről.

 • Munkavédelmi szolgáltatások teljes körben.
 • Munkavédelmi oktatás.
 • Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés kivizsgálás.
 • Munkaegészségügyi, munkahigiénés szaktanácsadás.
 • Munkavédelmi szabályzat kidolgozás.
 • Veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése.
 • Az egyéni védőeszköz-juttatás rendjének kidolgozása.
 • A foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendjének dokumentálása.
 • Kockázatelemzés teljes körben.
 • Legionella kockázatelemzés.
 • Kémiai biztonsági kockázatbecslés.
 • Biológiai kockázatelemzés.
 • Pszichés, pszicho szociális és ergonómiai kockázatok.
 • Képernyős munkahelyek kockázatai.
 • Optikai sugárzások kockázatának elemzése, mérés.
 • Elektromágneses terek kockázatelemzése, mérése.
 • Dohányzási szabályzat készítés.
 • Munkahelyi kamerarendszer működtetési szabályzat.
 • Munkavédelmi képviselő képzés.
 • A Legionellózis kockázatának felmérése, kötelező vizsgálatok lebonyolítása.
 • Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentése.
 • Munkahelyi zajmérés, rezgésmérés (kéz-kar és egész test vibráció), fénymérés, klímamérés. P
 • Munkahelyek érintésvédelmi (áramütés elleni védelem), tűzvédelmi szabványossági(EBF) és villámvédelmi felülvizsgálata. Villamos kéziszerszámok évenkénti felülvizsgálata.

Induló vállalkozásoknak komplex szolgáltatás. A sok új információ, vállalkozás indításával kapcsolatos tennivalók mellett még a hatósági engedélyezés nehézségei is a vállalkozók terheit növeli. Abban tudunk támogatást adni, hogy induló vállalkozásának iránymutatást adunk az egység kialakításában, segítséget nyújtunk eligazodni az engedélyezés folyamatában. Előzetes felmérés után elkészítjük a nyitáshoz szükséges összes dokumentumot. Igény esetén partnereink segítségével a teljes engedélyezési folyamatban részt veszünk, így Önnek tényleg csak vállalkozásával kell foglalkoznia.

Munkavédelmi kockázatértékelés

Minden munkáltatónak, ha már egy embert foglalkoztat, szüksége van munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésére, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet kialakításához. Ezt csak képesítéssel rendelkező munkavédelmi technikus teheti meg, melyet három évente el kell készíteni és évente felülvizsgálni szükséges. Szakképzett embereink elkészítik Önnek a munkavédelmi kockázatértékelést, így nem kell félni egy esetleges ellenőrzés során a Munkavédelmi Felügyelőség által kiszabott bírságtól.

Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás
Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás

Kémiai kockázatértékelés

A kémiai kockázatbecslés jogszabály szerint minden munkahelyen kötelező, amely forgalmaz, vagy felhasznál kémiai biztonsági kockázat alá eső vegyszereket. Így már egy kisebb élelmiszerboltnak, vendéglátóhelynek vagy üzemnek is szüksége van kémiai kockázatbecslésre, hiszen a takarításhoz biztosan felhasznál olyan vegyszereket, amelyek ezt megkövetelik.

Egyéni védőeszköz juttatás rendje

A munkavállalóknak biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezetet. Elsődleges cél az azonosított veszélyek csökkentése, azonban mindig van olyan veszélyforrás, amelyet csak védőeszköz segítségével tudunk kiküszöbölni. Ehhez írásos dokumentációban szükséges rögzíteni az azonosított veszélyeket, a védekezés módját és dokumentálni kell a munkavállalók számára kiadott védőeszközöket.

Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás
Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás

Orvosi vizsgálatok rendje

Az élelmiszeripar járványügyi szempontból fokozottan veszélyen területnek számít (ide értve már az élelmiszer boltokat, büféket is). A dolgozóknak szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton részt venni, melyhez rendelkezni kell dokumentációval az orvosi vizsgálatok rendjére vonatkozóan, melyet munkavédelmi szakember készíthet csak el. Elkészültét követően az üzemorvosnak is jóvá kell hagynia.