Legionella

Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás

Minden Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményben "a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról" szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott és évente átdolgozott "Módszertani levél" alapján el kell végezni a Legionella kockázatra vonatkozó kockázatbecslést és ezen dokumentumokban megfogalmazottak szerint kell végezni kockázatkezelést.

Induló vállalkozások, új létesítmények esetében a használatbavételi engedély kiállításától számított 2 hónap alatt kell elkészíteni a kockázatbecslést. Azokban a létesítményekben, ahol vízhálózatot érintő jelentősebb változást eszközöltek 30 napon belül új kockázatbecslést kell készíteni. Általános szabály szerint a létesítmények kockázatbecslési dokumentációját évente felül kell vizsgálni.

Elkészítjük és fenntartjuk a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról, valamint az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) módszertani levelében meghatározottak szerinti kockázatelemzést, az éves kötelező felülvizsgálatokat lefolytatjuk. Legionella vízvizsgálatok, összes telepszám mintavételek, laboratóriumi gyorstesztek elvégzését, ill. ügyintézését vállaljuk.

Kockázatértékelés és kockázatkezelés

A kockázatot jelentő létesítményekben a kockázatkezelési dokumentációt elkészítjük teljes körűen, garanciával.

A Legionella kockázatelemzés tartalma a fertőzés szempontjából kockázatot jelentő közegek azonosítása, a fennálló kockázat értékelése, majd ezt követően a kockázat csökkentése a legionellák szaporodását és terjedését elősegítő tényezők kivédésével.

Ez egy írásos megelőzési, ellenőrzési és szabályozási program, amely a következő területekre terjed ki: személyzet, oktatás, képzés, kockázati közegek azonosítása, működési és karbantartási terv (amely magában foglalja az üzembe helyezési, az üzembe visszahelyezési és az üzemszüneteltetési eljárásokat, valamint a vízvizsgálatok, az ellenőrzések, a monitorozások, a fertőtlenítések, a tisztítások időpontjait, helyszíneit és felelőseit).

A kockázatkezelés meglétéért és hatékony megvalósulásáért jogilag a létesítmény üzemeltetője vagy tulajdonosa felel.

A vonatkozó rendelet hatálya kierjed azokra a munkáltatókra és üzemeltetőkre (üzletek, kis és nagyüzemek, kereskedelmi egységek ill. láncok, ipari, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények, rendelők, különböző szolgáltatást végző egységek) amelyek az alábbi közegekkel rendelkeznek, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények:

 • Használati melegvíz-hálózat
 • Medencés fürdők
 • Nedves hűtőtornyok
 • Egyéb kockázati közegek:
  • központi légkondicionáló berendezések
  • légkezelő rendszerek
  • nedves légmosó
  • fogászati kezelőegységek
  • párakapu, köztéri párafúvó, nagynyomású vizes tisztító
  • szökőkutak
  • mesterséges vízesés, illetve egyéb vizes látványelem
  • közvetlenül melegvíz-előállításra használt napkollektor
Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás
Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás

Alapfogalmak értelmezése

Használati melegvíz rendszer: egy létesítményben élő, dolgozó vagy azt látogató személyek melegvíz használati igényét biztosító melegvíz-előállító, -tároló és -elosztó hálózatok összessége;

Legionellosis: a Legionella által okozott megbetegedések összefoglaló neve;

Legionella: vizes környezetekben és talajban gyakran előforduló baktériumnemzetség, amely az épített vízrendszerekben emberi egészségkockázatot jelentő mértékben elszaporodhat;

Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg: azon 20–50 °C közötti hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése, bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges;

Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: olyan közforgalmú létesítmények, amelyekben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek találhatóak;

Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: a nedves hűtőtornyok, továbbá az f) pont szerinti létesítmények közül az egészségügyi és szociális intézmények, kereskedelmi szálláshelyek, nedves hűtőtornyok és azon közfürdők, ahol aeroszol előállító meleg vizű medencét üzemeltetnek, különösen pezsgőmedencét, élménymedencét, hidroterápiás kezelőt;

Monitoring: a vízhőmérséklet mérése vagy a Legionella-koncentráció – speciális esetekben a 22 °C-on számolt telepszám – vizsgálata;

Nedves hűtőtorony: olyan berendezés, amelyben a felmelegedett víz légárammal szemben haladva lehűl, miközben a víz egy része a környezeti levegőbe párolog és a lehűtött víz jellemzően valamilyen hőcserélőhöz kerül visszavezetésre, ahol ismét felmelegszik;

Vízhőmérséklet mérése: a végkifolyókon végzett hőmérsékletmérés, amelyet kalibrált vízhőmérővel kell végezni meleg víz esetén a víz egy perces, hideg víz esetén annak két perces kifolyatását követően.