Kockázatértékelés

Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás

Az Éger Munkavédelmi Iroda célja levenni a munkáltatók – legyen az induló, vagy már működő vállalkozás - válláról a munkavédelmi feladatokat, így a kockázatértékelés elkészítését is.

Minden munkáltatónak, ha már egy embert foglalkoztat, szüksége van munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésére, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet kialakításához. Ezt csak képesítéssel rendelkező munkavédelmi technikus teheti meg, melyet három évente el kell készíteni és évente felülvizsgálni szükséges. Szakképzett embereink elkészítik Önnek a munkavédelmi kockázatértékelést, így nem kell félni egy esetleges ellenőrzés során a Munkavédelmi Felügyelőség által kiszabott bírságtól.

Vállalunk egyszeri megbízásokat vagy szerződés alapján teljes körű és folyamatos munkavédelmi, munkaegészségügyi szolgáltatást nyújtunk.

Szakterületünk a kockázatértékelés teljes körben, melyet elkészítünk és felülvizsgálunk - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (2)  előírásai szerint -  munkakörre, munkahelyre, gépre, berendezésre, tevékenységre vonatkozóan.

Kémiai kockázatértékelés

A kémiai kockázatbecslés jogszabály szerint minden munkahelyen kötelező, amely forgalmaz, vagy felhasznál kémiai biztonsági kockázat alá eső vegyszereket. Így már egy kisebb élelmiszerboltnak, vendéglátóhelynek vagy üzemnek is szüksége van kémiai kockázatbecslésre, hiszen a takarításhoz biztosan felhasznál olyan vegyszereket amelyek ezt megkövetelik.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

A veszélyek, ártalmak azonosítása, a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma, a kockázatok mennyiségi és minőségi értékelése az alábbi tényezőkre:

 • Legionella kockázatelemzés.
 • Kémiai biztonsági kockázatbecslés.
 • Biológiai kockázatelemzés.
 • Munkakörnyezeti fizikai hatások kockázatelemzése, vizsgálata, mérése.
 • Optikai sugárzások kockázatának elemzése, mérése.
 • Munkahelyi zaj és rezgés kockázatának elemzése, mérése.
 • Munkahelyi fény, mesterséges megvilágítás minőségi és mennyiségi jellemzőiből eredő kockázatok elemzése, mérése.
 • Munkahelyi klíma kockázatának elemzése, mérése.
 • Elektromágneses terek kockázatelemzése, mérése.
 • Pszichés, pszicho szociális és ergonómiai kockázatok felmérése, értékelése.
 • Képernyős munkahelyek kockázatai.
 • Ergonómiai körülményekből eredő kockázatok elemzése, értékelése.
 • Munkahelyi műszaki mérések, dolgozókra ható munkahigiénés vizsgálatok lefolytatása a kockázatok mennyiségi alapokra helyezéséhez.

Munkahigiénés vizsgálatok: a munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális) tényezők feltárására, szintjének, továbbá a végzett munkából és a munkakörnyezet hatásaiból adódó megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas eljárások, valamint olyan vizsgálatok, amelyek eredményeként javaslat tehető a munkából és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok kezelésére (csökkentésére).

 • Zaj mérés;
 • Rezgés mérés;
 • Klíma mérés;
 • Fény mérés a munkahelyi és környezeti viszonyok közt.
 • Elektromágneses terek kockázatelemzése, mérése.
 • Villamossági vizsgálatok, mérések
Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás
Éger munkavédelmi iroda, HACCP, HACCP Specialista, munkavédelem, munkavédelmi oktatás, HACCP oktatás